Umundurowanie garnizonowe

Dopuszczamy zarówno oryginalne elementy umundurowania jak i dobrej jakości kopie.

Polecane i preferowane przez nas naszywki 101st Airborne Division: rekonstrukcja.pl

A Class

Nazwa Wzór
Coat, Wool, Serge, OD, 18 oz.
naszywka 101st na lewym rękawie
PREFEROWANA
M1939
M1942
Jacket, Field, Wool, OD
popularny IKE Jacket,
naszywka 101st na lewym rękawie
OPCJONALNIE
M1944
Trousers, Wool, Serge, OD, Light Shade M1937
Trousers, Wool, Serge, OD, Special, Light Shade M1943
Trousers, Field, Wool, Serge, 18oz, Special M1944
Trousers, Field, Wool, Serge, OD 33, 18oz, Special
noszone do IKE Jacket
M1945
Shirt, Flannel, OD, Coat Style
naszywka 101st na lewym rękawie
M1934
Shirt, Flannel, OD, Coat Style
naszywka 101st na lewym rękawie
M1937
Shirt, Flannel, OD, Coat Style, Special
naszywka 101st na lewym rękawie
M1941
Necktie, Cotton, Mohair, Khaki M1942
Boots, Jumper, Parachute M1941
Cap, Garrison, OD
naszywka Parachute Infantry
M1941
Belt, Web, Waist, Enlisted Man M1937

B Class

Nazwa Wzór
Jacket, Field, OD
naszywka 101st na lewym rękawie
naszywka pułkowa 502nd PIR z lewej strony
opcjonalnie
M1941
Coat, Parachute Jumper
naszywka 101st na lewym rękawie
naszywka pułkowa 502nd PIR z lewej strony
opcjonalnie
M1942
Trousers, Wool, Serge, OD, Light Shade M1937
Trousers, Wool, Serge, OD, Special, Light Shade M1943
Trousers, Field, Wool, Serge, 18oz, Special M1944
Shirt, Flannel, OD, Coat Style
naszywka 101st na lewym rękawie
M1934
Shirt, Flannel, OD, Coat Style
naszywka 101st na lewym rękawie
M1937
Shirt, Flannel, OD, Coat Style, Special
naszywka 101st na lewym rękawie
M1941
Necktie, Cotton, Mohair, Khaki M1942
Boots, Jumper, Parachute M1941
Cap, Garrison, OD
naszywka Parachute Infantry
M1941
Belt, Web, Waist, Enlisted Man M1937

* - Naszywka pułkowa 502nd PIR wykonywana jest specjalnie na zamówienie Naszej Grupy.