Rekrutacja

I. Członkiem grupy może zostać każdy kto ukończył 16 lat i interesuje się historią 101 Dywizji Powietrznodesantowej (nacisk kładziemy przede wszystkim na 502 Pułk Piechoty Spadochronowej i Pathfinderów) oraz amerykańskimi wojskami powietrznodesantowymi w czasie II Wojny Światowej.

Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów na uczestnictwo w działaniach grupy.

II. Pierwszym etapem jest pojawienie się na dwóch spotkaniach grupy - ćwiczeniach polowych (tzw. manewrach). Po drugim spotkaniu podejmowana jest decyzja o ewentualnym przyjęciu na staż rekrucki.

Five-O-Deuce, 502nd PIR, 101st Airborne, rekrutacja

Staż rekrucki trwa minimum rok (plus czas do osiągnięcia pełnoletności) i jest to okres, w trakcie którego nabywa się podstawowe umiejętności i wiedzę związaną z musztrą, taktyką na poziomie drużyny piechoty spadochronowej, kopaniem "dołków" oraz historią amerykańskich wojsk powietrznodesantowych w czasie II wojny światowej. Ponadto jest to czas na skompletowanie podstawowego umundurowania i ekwipunku niezbędnego do dalszego działania.

W trakcie trwania stażu zapewniamy opiekę merytoryczną, pomoc w zakupach i wsparcie posiadanymi materiałami.

Staż kończy się wraz z uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego (test online, próg zaliczenia 50% + 1, DEMO) składającego się z 30 pytań odnośnie historii, uzbrojenia, wyposażenia, taktyki oraz organizacji wojsk powietrznodesantowych. Brzmi groźnie? Nie?! A powinno :)

Aplikuję!

Five-O-Deuce, 502nd PIR, 101st Airborne, rekrutacja