Rekrutacja

Członkiem Grupy może zostać każda osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat), interesująca się historią 101 Dywizji Powietrznodesantowej (z naciskiem na 502nd PIR) w czasie II Wojny Światowej.

Pierwszym etapem rekrutacji jest spotkanie i rozmowa z członkami Grupy, która może skutkować przyjęciem na staż rekrucki (wymagane ukończone 16 lat). W razie braku możliwości spotkania, chociażby ze względu na miejsce zamieszkania zapraszamy na manewry. Jest to okazja ażeby podejrzeć nasze działania od kuchni.

Staż rekrucki trwa minimum rok i jest to okres, w trakcie którego nabywa się podstawowe umiejętności i wiedzę związaną z musztrą, taktyką oraz historią amerykańskich wojsk powietrznodesantowych w czasie II Wojny Światowej. Ponadto jest to czas na kompletowanie umundurowania i ekwipunku niezbędnego do działania.

Five-O-Deuce, 502nd PIR, 101st Airborne, rekrutacja

Staż rekrucki kończy się egzaminem teroetycznym (testy online - demo) oraz praktycznym.

Grupa wspomaga merytorycznie Rekrutów w trakcie trwania stażu. Udostępniamy książki, materiały cyfrowe, wewnętrzne materiały szkoleniowe tworzone w oparciu o ówczesne amerykańskie regulaminy wojskowe, kroniki filmowe oraz szereg innych materiałów znajdujących się w posiadaniu Grupy.

Działamy na zasadzie koleżeństwa i wzajemnego szacunku. Wspieramy się zarówno organizacyjnie, sprzętowo jak i w kwestiach zakupowych. Razem tworzymy grupę i wspólnie dbamy o jej dobre imię.

Aplikuję!

Five-O-Deuce, 502nd PIR, 101st Airborne, rekrutacja